Wody – nasz skarb

zanieczyszczenie wód (2)

Czego dowiesz się z artykułu

Woda ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i ekonomicznego. Substancja bez której nie może przeżyć człowiek, niezbędny składnik procesów rolnych i przemysłowych staje się z roku na rok coraz bardziej zanieczyszczona. Zanieczyszczenie wód nie wynika tylko z działań ludzkich, choć skutki tychże są najbardziej szkodliwe.

Źródła – diagnoza

Podstawowe źródła zanieczyszczeń wód podzielić można na naturalne i antropogeniczne czyli te wynikające z działalności człowieka. Od początków istnienia hydrosfery do późnego średniowiecza dominowały na świecie zanieczyszczenia wód pochodzenia naturalnego. Takie naturalne zanieczyszczenia związane są głównie z rozwojem i obumieraniem wodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Mogą też być wytworzone poprzez wypłukiwanie pewnych substancji ze skał i gleb.

Wraz z rozwojem miast i przemysłu na przełomie kolejnych epok rosła lawinowo ilość zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka, które dziś stanowią już większość wszelkich zanieczyszczeń hydrosfery. Obecnie zanieczyszczenie wód jest w głównej mierze generowane poprzez wyciek ścieków komunalnych, które zawierają między innymi trujące detergenty, oleje, spaliny. Dużą ilość zanieczyszczeń generuje przemysł, szczególnie ten ciężki, chemiczny oraz rolnictwo emitujące liczne nawozy sztuczne i opryski.

Skutki – opis

Zanieczyszczenie wód niesie za sobą szerokie konsekwencje powodując zmianę barwy i smaku oraz zmętnienie omawianej cieczy. Zawarte w wodzie mikroorganizmy chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia zarówno u ludzi jak i zwierząt. Badania naukowe udowodniły, że zanieczyszczenia wód tworzone przez człowieka są bardzo toksyczne dla większości organizmów wodnych.

Ubocznym skutkiem zanieczyszczenia wód jest eutrofizacja zwana zakwitem. Rozwija się ona gdy do wód dostaną się zbyt obfite nawozy rolnicze. Powoduje to zakwit glonów wodnych, zabierających cały tlen wodny i powodujących masową śmierć wszelkich gatunków ryb oraz większości innych organizmów wodnych.

Zapobieganie zanieczyszczaniom

Nigdy jako ludzie nie będziemy w stanie całkowicie wyeliminować zanieczyszczeń wód gdyż część z nich pochodzi ze źródeł naturalnych. Jednakże istnieją poważne szanse na powolne zmniejszanie ilości zanieczyszczeń zawartych w wodzie. Poprzez działania oczyszczalni ścieków coraz liczniej pokrywających tern Polski można wyeliminować najbardziej szkodliwe zanieczyszczenia ściekowe.

Oczywiście ochrony potrzebują nie tylko gleby powierzchniowe. Gleby podziemne choć skryte po warstwami nieprzepuszczalnymi również są podatne na przenikanie szkodliwych substancji i jako cenne zasoby wodne należy je chronić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *